ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 14

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 69810
Działy PCPR 5273
PFRON 6653
Rehabilitacja zawodowa 1290
Turnusy rehabilitacyjne 4356
Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, turystyki i rekreacji 3990
Przyznawanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej 3711
Rehabilitacja społeczna 1298
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 4950
Sprzęt rehabilitacyjny dla wnioskodawców indywidualnych 3744
Aktywny Samorząd 19197
Piecza zastępcza 1740
Instytucjonalna Piecza Zastępcza 6549
Rodzinna Piecza Zastępcza 1173
Rodziny Zastępcze 12369
Usamodzielniający się Wychowankowie Rodzin Zastępczych 11420
Odpłatność dla Rodziców Biologicznych 6121
Pomoc Instytucjonalna 3153
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 21280
Ośrodek Interwencji Kryzysowej 6627
Kadra PCPR 474661
Strategie, sprawozdania i programy 19316
Akty prawne 3239
Ogłoszenia o pracy 9377
Aktualne 5537
W toku 4123
Wyniki 17144
Zamówienia publiczne do 30 tyś euro 61925
Archiwum 28120
Zamówienia publiczne 57802
Aktualne 60439
W toku 14394
Wyniki 16944
Archiwalne 14098
Wyniki innych postępowań 12661
Zadania PCPR 2970
Dokumenty do pobrania 14000
PFRON 2331
Turnusy rehabilitacyjne 26612
Wniosek na Rozpoczęcie Działaności Gospodarczej 4448
Wniosek o dofinasowanie ze środków PFRON Sportu, Kultury, Turystyki i Rekreacji 4934
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej 6169
Przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze 12543
Wniosek- Likwidacja Barier w komunikowaniu 3684
Wniosek -Likwidacja Barier Architektonicznych 3529
Aktywny Samorząd 8286
MODUŁ I 46142
MODUŁ II 27966
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 6890
Dokumenty do pobrania o wydanie legitymacji Osoby Niepełnosprawnej 7323
Dokumenty do pobrania o wydanie orzeczenia 15587
Projekt Systemowy " Moją motywacją jest moja przyszłość" 15930
Dane kontaktowe 14751
Nasza galeria 1582
Warsztaty artystyczne 17.12.2016 3307

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 1936
Mapa serwisu 2227
Statystyki 2530
Kanały RSS 2024
Kontakt 24617