ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 14

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 77636
Działy PCPR 5498
PFRON 6925
Rehabilitacja zawodowa 1348
Turnusy rehabilitacyjne 4580
Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, turystyki i rekreacji 4216
Przyznawanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej 3896
Rehabilitacja społeczna 1366
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 5241
Sprzęt rehabilitacyjny dla wnioskodawców indywidualnych 3960
Aktywny Samorząd 20487
Piecza zastępcza 1826
Instytucjonalna Piecza Zastępcza 6889
Rodzinna Piecza Zastępcza 1224
Rodziny Zastępcze 12901
Usamodzielniający się Wychowankowie Rodzin Zastępczych 11909
Odpłatność dla Rodziców Biologicznych 6549
Pomoc Instytucjonalna 3437
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 23179
Ośrodek Interwencji Kryzysowej 7018
Kadra PCPR 480346
Strategie, sprawozdania i programy 21111
Akty prawne 3401
Ogłoszenia o pracy 9683
Aktualne 5696
W toku 4286
Wyniki 18457
Zamówienia publiczne do 30 tyś euro 67370
Archiwum 31476
Zamówienia publiczne 61229
Plan postępowań zamówień publicznych 421
2021 222
W toku 16086
Aktualne 64215
Wyniki 18506
Archiwalne 15782
Wyniki innych postępowań 14216
Zadania PCPR 3150
Dokumenty do pobrania 15174
PFRON 2422
Turnusy rehabilitacyjne 28739
Wniosek na Rozpoczęcie Działaności Gospodarczej 4784
Wniosek o dofinasowanie ze środków PFRON Sportu, Kultury, Turystyki i Rekreacji 5236
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej 6611
Przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze 13436
Wniosek- Likwidacja Barier w komunikowaniu 3982
Wniosek -Likwidacja Barier Architektonicznych 3842
Aktywny Samorząd 9218
MODUŁ I 49292
MODUŁ II 30257
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 6934
Dokumenty do pobrania o wydanie legitymacji Osoby Niepełnosprawnej 7988
Dokumenty do pobrania o wydanie orzeczenia 17704
Projekt Systemowy " Moją motywacją jest moja przyszłość" 16854
Dane kontaktowe 15667
Nasza galeria 1678
Warsztaty artystyczne 17.12.2016 3510

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 2055
Mapa serwisu 2369
Statystyki 2662
Kanały RSS 2158
Kontakt 26180