ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-11-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-04 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup wyposażenia stanowisk pracy ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z pandemią oraz zakup i przeprowadzenie testów na obecność COVID-19 w ramach Projektu : „Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia z terenu powiatu szczycieńskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 610184-N-2020 (DOCX, 27.6 KiB)
 • SIWZ (DOC, 816.5 KiB)
 • Ogłoszenie nr 540233176 - zmiana ogłoszenia (DOCX, 13.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania nr 1 (DOCX, 20.8 KiB)
 • SIWZ - aktualizacja (DOC, 831.5 KiB)
 • Ogłoszenie nr 540238130 - zmiana ogłoszenie nr. 2 (PDF, 272 KiB)
 • Ogłoszenie nr 540528932 - zmiana ogłoszenia (DOCX, 12.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania nr 2 (DOCX, 15.5 KiB)
 • SIWZ - aktualizacja nr 2 (DOC, 832 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (DOC, 193.5 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert (DOC, 390 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert - korekta (DOC, 360.5 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert - korekta 2 (DOC, 360.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-10-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-22 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup wyposażenia i środków ochrony indywidualnej w ramach Projektu : „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 933 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówienu (DOCX, 319.3 KiB)
 • Link do transmisji na żywo z otwarcia ofert (DOCX, 296.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 347 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert (DOC, 348 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert - korekta (DOC, 326 KiB)
 • Unieważnienie zadania 1 (DOC, 320.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2015-04-07
Termin składania ofert / wniosków
2015-04-15 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 - ZAKUP AUTA OSOBOWEGO
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zał. Nr 1 Formularz oferty (DOC, 25 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - specyfikacja techniczna (DOC, 40.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 180.5 KiB)