ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Projekt partnerski pt. "Silne więzi" nr RPWM.11.02.03-28-0028/19

Informacja ogłoszona dnia 2020-08-10 07:47:55 przez Alicja Dąbrowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) Powiat Szczycieńśki podaje do publicznej wiadomości, że z dniem 01 sierpnia 2020 roku przystąpił do realizacji projektu partnerskiego:
pt. Silne więzi
nr RPWM.11.02.03-28-0028/19
Powyższy projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Partnerem wiodącym w projekcie jest Fundacja Animowania Rozwoju i Aktywności z siedzibą w Olsztynie, ul. Nad Jarem 2/15, 10-172 Olsztyn, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000715477.
W ramach projektu przewidziane jest zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez objęcie usługami społecznymi 11 rodzin z terenu Powiatu Szczycieńskiego, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego. Projekt przewiduje m. in. indywidualną diagnozę rodzin, indywidualne spotkania ze specjalistami, wsparcie coacha, warsztaty grupowe oraz objęcie wsparciem pracownika socjalnego. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie dostępu do usług społecznych w Powiecie Szczycieńskim.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Dylewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-10 07:45:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Dąbrowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-10 07:47:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Alicja Dąbrowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-10 07:47:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
809 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony