ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
12-100 Szczytno
ul. Konopnickiej 70
Tel. / fax (89) 624- 97- 10
 
NIP - 745-160-13-72
REGON – 510828490
 
DYREKTOR
Marta Ziółek
(89) 624-97-10 wew. 25
(89) 623-18-47
 
STANOWISKO DO SPRAW REHABILITACJI
ZAWODOWEJ (POK. NR 1)
 
Pani Danuta Bugaj - Pomoc administracyjna
 Tel. (89) 624- 97-10 wew. 22
 
Zadania:
- Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w  turnusach  rehabilitacyjnych,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
- zwrot kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia,
- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
 
 
STANOWISKO DO SPRAW REHABILITACJI
SPOŁECZNEJ (POK. NR 1)
 
Sławomir Bałdyga - Starszy Inspektor
Tel. (89) 624- 97-10 wew. 22
 
Zadania:
- Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
 
STANOWISKO DO SPRAW REALIZACJI PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” (POK. NR 2)
Emilia Łachacz - Pomoc Administracyjna
Tel. (89) 624- 97- 10 wew. 22
Zadania:
- obsługa Programu Aktywny Samorząd
- doradztwo.
 
STANOWISKO DO SPRAW POMOCY INSTYTUCJONALNEJ
DPS, ŚDS (POK. NR 2)
Tel. (89) 624 – 97 – 10 wew. 22
 
Zadania:
- udzielanie informacji na temat sposobu ubiegania się o przyznanie miejsca w domu pomocy społecznej;
- kierowanie osób do Domów Pomocy Społecznej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy,
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących kierowania, umieszczania w ŚDS oraz DPS oraz o odpłatności,
- kierowanie osób do Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- pomoc osobom mającym status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
 
 
STANOWISKO DO SPRAW PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH (POK. NR 3) 
 
Joanna Kowalewska - Starszy pracownik socjalny
Tel. (89) 624 – 97 – 10 wew. 23
 
Zadania:
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach umieszczania dzieci  w palcówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz o odpłatności rodzicom biologicznym ,
- umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze,
- udzielanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych.
 
 
ZESPÓŁ POMOCY DZIECKU I RODZINIE (POK. NR 9)
RODZINY ZASTĘPCZE
Ewa Orzoł – Starszy pracownik socjalny
Tel. (89) 624 - 97- 10 wew. 29
        (0-89) 623 – 18 – 46
 Kom. 0 504 – 288 – 189
 
Zadania:
- Organizowanie pomocy małoletnim dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej,
- organizowanie opieki w rodzinach zstępczych,
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych oraz o odpłatności rodzicom biologicznym,  
- udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci  w rodzinach zastępczych,
- udzielanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
- usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze,
 
ZESPÓŁ DO SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ :
Justyna Maroszek -  Kierownik Zespołu Pieczy Zastępczej
Ewa Miłońska- Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Monika Walas - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Milena Chmielewska - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Katarzyna Olbryś - Psycholog
Dominika Tomaszewska - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 
Tel. kom. 508 - 445 – 176,  503-487-115
 
Zadania:
- udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka  w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
- przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
- pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
- zapewnianie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
- zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
- udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
 
KSIĘGOWOŚĆ (POK. NR 11)
 Jadwiga Ogrodowczyk – Główny Księgowy
Alicja Dąbrowska - Księgowa
(89) 624-97-10 wew. 27
(89) 623 - 18- 44
 
Zadania:
Obsługa księgowo- kadrowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz Ośródka Interwencji Kryzysowej.
 
Przy PCPR działają:
 
 POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
12-100 Szczytno
ul. Wielbarska 4
Tel./fax. (89) 623-11-69
Kom.  502-419-771 (w godz. 800- 1500)
 
 GODZINY PRACY ZESPOŁU:
     Poniedziałek – piątek
              730 - 1530
 
Monika Wójtowicz- Miłek – Przewodnicząca
Rafał Orłowski – Sekretarz
Beata Szymkiewicz – Starszy pracownik socjalny
Anna Turek - Stryjewska - Pedagog
Anna Krystkiewicz – Doradca zawodowy  (kom. 519-123-931)
Zadania:
- ustalanie stopnia niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia dla celów: odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, uczestniczenia w terapii zajęciowej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacji, uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, korzystania z karty parkingowej, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,           
- ustalanie niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia dla celów: uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, świadczeń z pomocy społecznej,
- wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.
 
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
12-100 Szczytno
ul. M.C. Skłodowskiej 3/26
Tel/fax. (89) 624- 35- 83
Kom. 519- 124-411
 
GODZINY PRACY OŚRODKA:
Poniedziałek – piątek
         730 – 1430
 
Regina Pych – Starszy pracownik socjalny
 
Zadania:
- Udzielanie doraźnej pomocy w sytuacjach kryzysowych /np. ofiarom przemocy, sprawcom przemocy, ofiarom przestępstw, osobom zagrożonym narkomanią, osobom uzależnionym od narkotyków, od alkoholu także rodzinom w sytuacji współuzależnienia /,
- hostel dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Gołyś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Gołys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-01 14:02:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Gołyś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-01 14:02:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Haberski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-10 15:24:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
69901 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Ziółek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-02 11:19:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Ziółek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-02 11:19:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Ziółek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-02 11:20:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
285 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Opieka Wytchnieniowa 2023

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Ziółek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-02 11:13:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Ziółek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-02 11:14:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Ziółek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-02 11:14:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
289 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Maroszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-12 09:19:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Ziółek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-12 09:24:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Ziółek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-12 09:24:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2220 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Aktywny Samorząd 2022

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Kosiorek-Iciak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-17 11:49:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Ziółek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-17 11:52:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Ziółek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-17 11:55:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2809 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program Korekcyjno -Edukacyjny

Załączniki

  • Program Korekcyjno-Edukacyjny (DOCX, 17.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-02-16 15:07:25 | Data wytworzenia informacji: 2022-02-16 | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZCZYTNIE Informuje w okresie od 07 kwietnia do 30 czerwca 2022 będzie realizowany PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE Celem programu jest psychoedukacja w kierunku zmiany zachowań ag

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Ogrodowczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-16 15:03:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Ziółek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-16 15:09:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Ziółek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-16 15:09:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2822 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji