ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Asystent Osobisty Osoby z NIepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego-edycja 2024 oraz " Opieka Wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Teryrorialnego-edycja 2024

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
informuje, że w okresie
od 04.03.2024 r. do 15.03.2024 r.
będą przyjmowane wnioski od osób chętnych do wzięcia udziału w programach:
 
Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024
oraz
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024
 
W tym celu należy przedłożyć następujące dokumenty:
 
 
Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024
 
- karta zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024
- orzeczenie o niepełnosprawności osoby nad którą sprawowana jest bezpośrednia opieka tj. w przypadku dzieci do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku osób powyżej 16 r.ż. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.)
- zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku osób ubezwłasnowolnionych
- pełnomocnictwo sądowe lub poświadczenie notarialne do załatwiania spraw urzędowych
- klauzula informacyjna RODO
- oświadczenie, że osoba niepełnosprawna stale przebywa w domu tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, środowiskowego domu samopomocy,
z dziennego domu pomocy, warsztatów terapii zajęciowej ,
 
 
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2024
 
- karta zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2024
- orzeczenie o niepełnosprawności tj. w przypadku dzieci do 16 r.ż. ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności ,
- znaczny stopień niepełnosprawności,
- umiarkowany stopnień niepełnosprawności,
- traktowane na równi z orzeczeniami w/w zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, które posiadają niepełnosprawność sprzężoną będą stanowiły minimum 70% uczestników Programu.
- zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku osób ubezwłasnowolnionych
- pełnomocnictwo sądowe lub poświadczenie notarialne do załatwiania spraw urzędowych
- klauzula informacyjna RODO
- oświadczenie, że osoba wskazana do pełnienia usług asystencji osobistej nie jest członkiem rodziny, opiekunem prawnym i nie zamieszkuje razem z osobą niepełnosprawną. Wskazany asystent jest przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej. Posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje oraz gwarantuje należyte wykonanie tej funkcji.
 
WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZCZYTNIE
OD 1 MARCA 2024 r.
 
Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków można uzyskać pod nr. telefonu (89) 624-97-10 w godzinach od 7.30 do 15.30

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
PH
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-01 12:32:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Haberski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-01 12:47:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Haberski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-22 15:11:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
693 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
PH
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-01 11:34:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Haberski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-01 11:34:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Haberski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-01 11:34:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
702 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
PH
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-25 11:44:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Haberski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-25 11:47:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Haberski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-25 11:47:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1213 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zasady przedłużania okresów ważności orzeczeń oraz kart parkingowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczytnie informuje,
że od 30 grudnia 2023 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące
przedłużania ważności orzeczeń i kart parkingowych.
 
WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ
Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429), które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 i 1429) w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.
 
WAŻNOŚĆ KART PARKINGOWYCH
W związku z zachowaniem ważności orzeczeń, na okres wskazany powyżej, karta parkingowa, o której mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.), zachowuje ważność na ten okres, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Haberski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-25 15:04:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Haberski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-25 15:04:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Haberski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-25 10:57:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3323 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Asystent osoby niepełnosprawnej 2023

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Haberski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-07 08:09:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Haberski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-07 08:10:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Haberski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-07 08:46:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3799 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Opieka wytchnieniowa 2023

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Haberski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-07 07:58:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Haberski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-07 08:10:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Haberski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-07 08:33:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3753 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Maroszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-12 09:19:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Ziółek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-12 09:24:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Ziółek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-12 09:24:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6777 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Aktywny Samorząd 2022

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Kosiorek-Iciak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-17 11:49:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Ziółek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-17 11:52:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Ziółek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-17 11:55:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7342 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program Korekcyjno -Edukacyjny

Załączniki

  • Program Korekcyjno-Edukacyjny (DOCX, 17.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-02-16 15:07:25 | Data wytworzenia informacji: 2022-02-16 | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZCZYTNIE Informuje w okresie od 07 kwietnia do 30 czerwca 2022 będzie realizowany PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE Celem programu jest psychoedukacja w kierunku zmiany zachowań ag

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Ogrodowczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-16 15:03:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Ziółek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-16 15:09:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Ziółek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-16 15:09:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7365 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji