Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SPRAWACH PROWADZONYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZCZYTNIE

Informacja ogłoszona dnia 2024-05-09 13:21:38 przez Alicja Dąbrowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka oraz przysługujących Pani/ Panu prawach z tym związanych:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie reprezentowane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie.
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem na podstawie:
 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego, któremu podlega administrator;
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony interesu, który ma istotne znaczenia dla życia osoby, której dane dotyczą.
 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,
 • realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych ustaw;
 • dostarczania do organizacji nowych zasobów materialnych, usług i praw,
 • obsługi praw pracowniczych,
 • obsługi procesów rekrutacji.
 • dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody, np. w celu usprawnienia kontaktu, prowadzenia działalności pomocowej, promocyjnej czy naboru.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa a następnie archiwizowane. Dane te usuniemy dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa. Jeśli przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie Pana/Pani zgody, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane te zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki, po wycofaniu zgody, na Pana/Pani żądanie.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów prawa.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. W przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celów, dla których je gromadzimy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Inspektor Ochrony Danych
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-09 13:21:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Dąbrowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-09 13:21:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Alicja Dąbrowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-09 13:23:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
283 raz(y)