Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Informacja ogłoszona dnia 2014-06-03 09:13:53 przez Alicja Dąbrowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT DZIECKA W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
 
Na podstawie art. 193 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 w/cyt. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 135
z późn. zm.) za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków,
o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 – w przypadku umieszczenia dziecka
w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej oraz rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.
Za ponoszenie opłaty rodzice odpowiadają solidarnie.
 
Starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając zatwierdzoną przez Rada powiatu, uchwałę określającą szczegółowe warunki umorzenia
w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty,
o której mowa w art. 193 ust. 1.o której mowa w ust. 2, może umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1.
 
Wniosek wraz z dokumentami poświadczającymi sytuację rodzinną, materialną, dochodową, majątkową oraz zdrowotną należy przedłożyć
do tutejszego Centrum.
 
Niezbędne załączniki:
  1. wniosek
  2. oświadczenie o sytuacji życiowej
  3. oświadczenie o miejscu pobytu
  4. oświadczenie majątkowe (arkusz dostępny w tutejszym Centrum)
  5. zaświadczenie o dochodach rodziny
  6. zaświadczenie o wysokości i rodzaju pomocy oraz świadczeń pieniężnych z MOPS/GOPS
  7. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna
  8. inne dokumenty poświadczające sytuację zdrowotną, majątkową, dochodową itp.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Justyna Kotwica
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Kotwica
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-03 08:59:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-03 09:13:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-06-03 09:20:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4024 raz(y)