ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 14

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 109209
Działy PCPR 6201
PFRON 7567
Rehabilitacja zawodowa 1530
Turnusy rehabilitacyjne 5493
Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, turystyki i rekreacji 5109
Przyznawanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej 4700
Rehabilitacja społeczna 1601
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 6271
Sprzęt rehabilitacyjny dla wnioskodawców indywidualnych 4753
Aktywny Samorząd 26639
Piecza zastępcza 2107
Instytucjonalna Piecza Zastępcza 8388
Rodzinna Piecza Zastępcza 1455
Rodziny Zastępcze 15542
Usamodzielniający się Wychowankowie Rodzin Zastępczych 14403
Odpłatność dla Rodziców Biologicznych 7975
Pomoc Instytucjonalna 4509
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 28445
Ośrodek Interwencji Kryzysowej 8553
Kadra PCPR 501839
Strategie, sprawozdania i programy 27700
Akty prawne 3983
Ogłoszenia o pracy 11356
Aktualne 6466
W toku 4952
Wyniki 24986
Zamówienia publiczne do 130 000 zł 88300
Archiwum 46983
Zamówienia publiczne 73572
Plan postępowań zamówień publicznych 2036
2021 1055
W toku 22568
Aktualne 78437
Wyniki 25044
Archiwalne 22147
Wyniki innych postępowań 20041
Zadania PCPR 3571
Dokumenty do pobrania 17710
PFRON 2744
Turnusy rehabilitacyjne 36800
Wniosek na Rozpoczęcie Działaności Gospodarczej 5998
Wniosek o dofinasowanie ze środków PFRON Sportu, Kultury, Turystyki i Rekreacji 6428
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej 8418
Przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze 16658
Wniosek- Likwidacja Barier w komunikowaniu 4893
Wniosek -Likwidacja Barier Architektonicznych 4782
Aktywny Samorząd 13135
MODUŁ I 65875
MODUŁ II 39467
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 7139
Dokumenty do pobrania o wydanie legitymacji Osoby Niepełnosprawnej 10075
Dokumenty do pobrania o wydanie orzeczenia 22881
Projekt Systemowy " Moją motywacją jest moja przyszłość" 20861
Dane kontaktowe 19442
Nasza galeria 2086
Warsztaty artystyczne 17.12.2016 4454
SZCZEPIMYSIĘ-COVID19 1451

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 2496
Mapa serwisu 3102
Statystyki 3093
Kanały RSS 2569
Kontakt 31901