ˆ

Zamówienia publiczne do 130 000 zł

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp1
Data ogłoszenia
2022-02-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-03 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia oferty Dotyczy: Sprzedaży wraz z dostawą materiałów biurowych, papierniczych, tonerów do drukarek.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 1.2 MiB)
 • Zestawienie (DOCX, 26.6 KiB)
 • Oferta (DOC, 52 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 696.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 226.9 KiB)
Lp2
Data ogłoszenia
2021-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia oferty Dotyczy: Bezgotówkowego zakupu paliwa płynnego PB 95 do samochodu służbowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 1.3 MiB)
 • Formularz cenowy zał. nr 1 (DOCX, 15.7 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków zał. nr 2 (DOCX, 36.6 KiB)
 • Oświadczenie dot. jakości oferowanego paliwa zał nr 3 (DOCX, 15.4 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 784.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 287.2 KiB)
Lp3
Data ogłoszenia
2020-12-31
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia oferty Dotyczy: Sprzedaży wraz z dostawą materiałów biurowych, papierniczych, tonerów do drukarek.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (PDF, 1.2 MiB)
 • Zestawienie - zał. nr 1 (DOCX, 55.3 KiB)
 • FORMULARZ OFERTY (DOC, 62 KiB)
 • WZÓR UMOWY (PDF, 697.8 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 206.9 KiB)
Lp4
Data ogłoszenia
2020-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-04 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia oferty Dotyczy: "Bezgotówkowego zakupu paliwa płynnego PB 95 do samochodu służbowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (PDF, 1.3 MiB)
 • FORMULARZ CENOWY ZAŁ. NR 1 (DOCX, 31.1 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków zał nr 2 (DOCX, 36.6 KiB)
 • Oświadczenie dot. jakości oferowanego paliwa zał nr 3 (DOCX, 23.2 KiB)
 • WZÓR UMOWY (PDF, 720.1 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 340.4 KiB)
Lp5
Data ogłoszenia
2020-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-04 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie kompleksowej usługi na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w ramach Projektu pt. „Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia z terenu powiatu szczycieńskiego” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, numer i nazwa Działania RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, numer i nazwa Poddziałania RPWM.11.02.03 ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym- projekty konkursowe.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (PDF, 2.1 MiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY - Załącznik nr 1 (DOC, 232 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - Załącznik nr 2 (DOCX, 134.4 KiB)
 • INFORMACJA DOTYCZĄCA OSOBY UCZESTNICZĄCEJ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA- załącznik nr 3 (DOCX, 133 KiB)
 • FORMULARZ DO KRYTERIUM - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE- zalącznik nr 4 (DOCX, 130.5 KiB)
 • WZÓR UMOWY- Załącznik nr 5 (DOC, 291.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 366.3 KiB)
Lp6
Data ogłoszenia
2020-02-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Dotyczy: Sprzedaży wraz z dostawą materiałów biurowych, papierniczych,tonerów do drukarek oraz bezpłatnego odbioru zużytych tonerów.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 1.6 MiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 28.7 KiB)
 • Zestawienie (DOCX, 54.7 KiB)
 • Oferta (DOC, 62 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 211.7 KiB)
Lp7
Data ogłoszenia
2020-01-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-10 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia oferty dotyczy Bezgotówkowego zakupu paliwa płynnego Pb 95 do samochodu służbowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do zlożenia oferty (PDF, 1.3 MiB)
 • Wzór umowy (PDF, 782.2 KiB)
 • Formularz cenowy zał. nr 1 (DOCX, 30.9 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 2 (DOCX, 36.6 KiB)
 • Oświadczenie dot. jakości oferowanego paliwa -zał. nr 3 (DOCX, 23.3 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 285.8 KiB)
Lp8
Data ogłoszenia
2019-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-11 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia oferty Dotyczy: „Wykonania stanowisk parkingowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie”.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do zlożenia oferty (PDF, 1.5 MiB)
 • załącznik _nr _1- formularz ofertowy (DOCX, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 2-wykaz robót (DOC, 42 KiB)
 • Załącznik nr 3 -wykaz osób (DOC, 46 KiB)
 • Załącznik nr 4 -oświadczenie (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik nr 5 -wzór umowy (PDF, 2.3 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 792.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 177 KiB)
Lp9
Data ogłoszenia
2019-01-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dotyczy: Sprzedaży wraz z dostawą środków czystości oraz artykułów przemysłowych.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • oferta-środki czystości (DOC, 61.5 KiB)
 • zapytanie-środki czystości (DOCX, 45.9 KiB)
 • wzór umowy-środki czystości (DOCX, 27.4 KiB)
 • zaproszenie do złozęnia oferty (DOCX, 39.1 KiB)
 • wynik (PDF, 229.5 KiB)
Lp10
Data ogłoszenia
2019-01-08
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-11 00:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dotyczy: „Bezgotówkowego zakupu paliwa płynnego PB 95 do samochodu służbowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie”.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • formularz cenowy -paliwo (DOCX, 31 KiB)
 • oświadczenie zał. (DOCX, 23.3 KiB)
 • oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 36.5 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 53.5 KiB)
 • wynik konkursu (PDF, 259.8 KiB)